1 2 3 4 5 6 7

Związek Biur Porad Obywatelskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem niezależnych organizacji społecznych. Tworzy Sieć Biur Porad Obywatelskich, które działają w oparciu o wspólnie przyjęte zasady, standardy oraz metody mające zapewnić wysoki poziom świadczonych usług. Działania Związku są realizowane poprzez budowanie i wzmacnianie sieci organizacji funkcjonujących na rzecz poradnictwa obywatelskiego.

Porady/ informacje obywatelskie udzielane są zgodnie za poniższymi zasadami:

 • Bezpłatność
 • Bezstronność
 • Otwartość dla wszystkich
 • Poufność
 • Niezależność
 • Aktualność i rzetelność informacji
 • Samodzielność klienta

Standardy jakości pracy i świadczonych usług przez BPO:

 • System informacyjny - pomagający w rozwiązywaniu problemów klienta,
 • Sposób udzielania informacji - wyczerpujący, zrozumiały, przyjacielski,
 • Dostępność Biura i informacji dla wszystkich osób potrzebujących porady, bez względu na płeć, wiek, rasę, wyznanie, wykształcenie, status majątkowy,
 • Profesjonalny personel BPO,
 • Jednolity wzór dokumentacji,
 • Wspólny znak graficzny,
 • Niezależność i samodzielność BPO.

 

Misją ZBPO jest zapewnienie obywatelom wiedzy o przysługujących im prawach, tak aby potrafili w aktywny i skuteczny sposób rozwiązywać swoje problemy, a także działania na rzecz pożądanych społecznie zmian.

Sieć Biur Porad Obywatelskich została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Źródło: www.zbpo.org.pl

 


Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Copyright @ 2011 Skorzystaj z porady - rozwiąż swój problem.
Wykonanie: Grzegorz Surowy