1 2 3 4 5 6 7

Informacje oglne


BPO -Biuro Porad Obywatelskich jest miejscem, gdzie ka?dy bez wzgl?du na wiek, p?e?, narodowo??, wyznanie, wykszta?cenie, czy status maj?tkowy mo?e uzyska? kompleksow? i kompetentn? porad? lub informacj? obywatelsk?.


Wi?cej: BPO

ZBPO -Zwi?zek Biur Porad Obywatelskich jest oglnopolskim stowarzyszeniem niezale?nych organizacji spo?ecznych. Tworzy Sie? Biur Porad Obywatelskich, ktre dzia?aj? w oparciu o wsplnie przyj?te zasady, standardy oraz metody maj?ce zapewni? wysoki poziom ?wiadczonych us?ug.

Wi?cej: ZBPO

Biuro Porad Obywatelskich istnieje w Debrznie od 2001 roku.

Od samego pocz?tku prowadzone jest przez Stowarzyszenie ?Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno?.

Wi?cej: Stowarzyszenie

Kierownik BPO w Debrznie -Magdalena Graba

Doradcy:
Magdalena Graba
Renata Pisuk
Joanna Adamiak - Nosi?ska
Agnieszka Malicka
Ma?gorzata Pluto-Pr?dzy?ska
Jacek Janusz

Gdzie nas znajdziesz?


Biuro Porad Obywatelskich

Stowarzyszenie "Na Rzecz
Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno"
ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno

Harmonogram


Punkt Poradnictwa Obywatelskiego

Punkt Informacji Turystycznej przy Stowarzyszeniu Doro?li-Dzieciom
ul. Jeziorna 6, 89-400 S?plno Kraje?skie

Harmonogram

Punkty Poradnictwa Obywatelskiego

ZK Czarne
Pomorska 1,77-330 Czarne
czynny: wtorek 15.30- 18.30

ZK Szczecinek
B.Warszawy 42A,78-400 Szczecinek
czynny: ?roda 16.00 19.00

ZK Koronowo
Bydgoska 27,86-010 Koronowo
czynny: czwartek 16.00 19.00


Projekt dofinansowany ze ?rodkw Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Copyright @ 2011 Skorzystaj z porady - rozwi?? swj problem.
Wykonanie: Grzegorz Surowy