1 2 3 4 5 6 7

Nasi doradcy/ doradczynie są już do Państwa dyspozycji?

Po miesiącu prowadzonych ustaleń i uzgodnień co do lokalizacji i godzin świadczenia porad, wyborze zespołu doradców oraz konsultacji harmonogramów dyżurów, rozpoczęliśmy udzielanie porad.

Bezpłatne porady/ informacje obywatelskie można uzyskać w Biurze Porad Obywatelskich w Debrznie oraz 6-ciu Punktach Poradnictwa Obywatelskiego w Człuchowie, Czarnem, Sępólnie Krajeńskim, Zakładzie Karnym w Czarnem, Zakładzie Karnym w Koronowie oraz Zakładzie Karnym w Szczecinku.  Trzy z sześciu Punktów ? Czarne, ZK Koronowo i ZK Szczecinek uruchomione zostały od podstaw, natomiast w pozostałych przypadkach działalność doradcza stanowi kontynuację prowadzonego przez Stowarzyszenie w tych miejscach poradnictwa obywatelskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. lokalizacji BPO i PPO oraz godzin dyżurów dostępne są na stronie projektu www.bpo.stowdeb.pl w zakładce Punkty Poradnictwa Obywatelskiego  i Harmonogram.

Wsparcie kierowane jest do:
- mieszkańców/ mieszkanek powiatów: człuchowskiego i sępoleńskiego,
- osadzonych w Zakładach Karnych w: Czarnem, Koronowie oraz Szczecinku, którzy nie potrafią sami poradzić sobie z problemami życia dnia codziennego, w szczególności do osób zagrożonych marginalizacją, wykluczeniem społecznym ? bezrobotnych, o niskich dochodach, bez wykształcenia, zagrożonych patologiami, niepełnosprawnych.

Podstawowymi zasadami doradzania są: bezpłatność i powszechność dostępu ww. osób do oferowanych porad/ informacji, a także ich rzetelność, poufność, bezstronność oraz aktualność.

Bezpłatne porady/ informacje udzielane będą przez okres 34 miesięcy (luty 2011 ? listopad 2013):

- osobiście w trakcie dyżurów i umówionych spotkań, 
- listownie,
- telefonicznie,
- drogą e-mail za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej projektu www.bpo.stowdeb.pl.

Szczegółowe zasady, procedura udzielania porad/ informacji obywatelskich w ramach niniejszego projektu znajdują się w Regulaminie udzielania porad? dostępnym na stronie internetowej projektu.

Zapraszamy do korzystania z pomocy naszych doradców/ doradczyń!

 


Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Copyright @ 2011 Skorzystaj z porady - rozwiąż swój problem.
Wykonanie: Grzegorz Surowy